Arbeidsovereenkomst tussen inlener en werknemer? Uitspraak over payroll- dan wel uitzendovereenkomst

Payrollovereenkomst: geen uitzendovereenkomst ex 7: 690 BW, uitzendbeding ex art. 7:691 lid 2 BW niet rechtsgeldig overeengekomen wegens ontbreken allocatiefunctie van payrollbedrijf.

Door gekozen constructie wordt heen gekeken; payrollbedrijf heeft op geen enkele wijze invulling gegeven aan werkgeverschap en is bij het tot stand komen van de overeenkomst op geen enkele wijze betrokken geweest. Inlener had reeds door payrollbedrijf getekende overeenkomsten klaar liggen. Overeenkomst is volledig door inlener ‘geregeld’. Arbeidsovereenkomst tussen inlener en werknemer tot stand gekomen. Inlener gehouden loon door te betalen.

Tekst essentie uit uitspraak ECLI:NL:RBDHA:2013:19102 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 30-12-2013

Bron: Juridisch Dagblad