Bestuurder die bestuurshandelingen verricht terecht aansprakelijk gesteld

Onlangs oordeelde Rechtbank Zeeland -West-Brabant dat een bestuurder van een bv die failliet ging aansprakelijk kan worden gesteld voor niet-betaalde belastingen. Volgens de rechtbank heeft belanghebbende namelijk bestuurshandelingen verricht en was er derhalve geen sprake van enkel formeel bestuurderschap.

De bestuurder van de bv stond als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In oktober 2009 stelt de inspecteur een boekenonderzoek in bij de bv. Naar aanleiding van het boekenonderzoek legt de inspecteur naheffingsaanslagen loonheffing en omzetbelasting op aan de bv. De bv wordt in 2010 failliet verklaard. Vervolgens wordt de bestuurder voor € 566.908 aansprakelijk gesteld voor de niet-betaalde belastingen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat belanghebbende is aan te merken als bestuurder en dan aansprakelijk kan worden gesteld. Volgens de rechtbank heeft de bestuurder namelijk bestuurshandelingen verricht en was er derhalve geen sprake van enkel formeel bestuurderschap. De rechtbank overweegt verder dat de bestuurder niet aannemelijk heeft gemaakt dat het administratiekantoor van de bv een melding betalingsonmacht heeft gedaan. De inspecteur ontkent namelijk dat hij een formulier melding betalingsonmacht heeft ontvangen. De rechtbank merkt uiteindelijk nog wel op dat de bestuurder ten onrechte aansprakelijk is gesteld voor naheffingsaanslagen die na de faillissementsdatum zijn opgelegd. De rechtbank vermindert de aansprakelijkstelling naar € 381.464.

Bron: Accountancy Nieuws