Spreekuur

contact-

Door ons eerste kennismakingsgesprek en een deugdelijke communicatie vooraf over de tarieven, blijven de kosten voor u overzichtelijk en betaalbaar. Kok Advocaten biedt de mogelijkheid gebruik te maken van een eerste gratis gesprek.
Dit spreekuur vindt plaats iedere dinsdag en donderdag van 17.00 uur tot 18.00 uur. In circa 30 minuten bespreken wij uw probleem/vraag en adviseren wij vrijblijvend over eventueel verder te nemen stappen.

Naar aanleiding van dit gratis spreekuur kunt u besluiten ons opdracht te verstrekken verder uw juridische belangen te behartigen. Wij zullen u alsdan duidelijk kenbaar maken hoe wij u van dienst willen zijn en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en/of vermogen, komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. Dan bent u verschuldigd in verband met juridische bijstand een eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen en/of vermogen.

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, zal aan u gefactureerd worden, conform een op voorhand overeengekomen uurtarief, afhankelijk van het belang van uw zaak.

U kunt ook met ons contact opnemen via telefoon of e-mail info@kokadvocaten.nl.